top of page

ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

About

Bu eğitim kapsamında aşağıda ana başlıklarıyla belirtilen konular hakkında detaylı eğitimler Online laboratuvar ortamında Ya da Ekon Bilişim eğitim sınıflarında uygulamalı olarak verilecektir.

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page