top of page

Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi

About

Bu eğitim kapsamında aşağıda ana başlıklarıyla belirtilen konular hakkında detaylı eğitimler verilecektir. Bu konu hakkında verilecek eğitim süresi en az 3 gün ( 18 saat) olacaktır.

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page